HEBAHAN PEMFAILAN HARTA INTELEK DARI 1 JANUARI SEHINGGA 31 OGOS 2021 MENGIKUT PUSAT PENGAJIAN

hebahan pemfailan

Connect with us

Innovation and Commercialisation Centre (ICC)

Universiti Utara Malaysia

06010 Sintok

Kedah, Malaysia

 

Tel: +604-928 8751/8755

E-mail: inovasi@uum.edu.my

Search